12.04.2022.

Viedoklis

Ētikas un tiesību dimensija pacientu un ārstniecības personu attiecībās

Tiesībsarga Jura Jansona un Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākās juristes Elīnas Ūsiņas viedokļa raksts "Ētikas un tiesību dimensija pacientu un ārstniecības personu attiecībās"

Apraksts

Tiesībsarga Jura Jansona un Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākās juristes Elīnas Ūsiņas viedokļa raksts