19.12.1978.

Eiropas Savienības dokuments

Padomes Direktīva 79/7/EEK par pakāpenisku vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā nodrošinājuma jautājumos (pieņemta 1978.gada 19.decembrī)