15.12.1997.

Eiropas Savienības dokuments

Padomes Direktīva 97/80/EK par pierādīšanas pienākumu diskriminācijas gadījumos, kas pamatojas uz dzimumu (pieņemta 1997. gada 15. decembrī)