17.02.2023.

Viedoklis

Par bāriņtiesu darbinieku ētikas kodeksu

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Labklājības ministrijai un ministrijas atbilde par bāriņtiesu darbinieku ētikas kodeksu

Tiesībsarga birojā regulāri saņemtie iesniegumi par bāriņtiesu darbinieku ētikas principu pārkāpumiem, informācijas trūkums par tiesību aizsardzības mehānismu šo pārkāpumu gadījumā un Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas izstrādātā ētikas kodeksa nepieejamība liecina par labas pārvaldības principa neievērošanu.

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas kompetenci, aicinu Labklājības ministriju:

  • izvērtēt nepieciešamību aktualizēt Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas izstrādāto bāriņtiesas darbinieku vispārējo ētikas principu un uzvedības standartu saturu;
  • nodrošināt Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas izstrādāto bāriņtiesas darbinieku vispārējo ētikas principu un uzvedības standartu publisku pieejamību.