30.07.2021.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Par cilvēku tiesību standartiem neatbilstošiem apstākļiem Latvijas Sarkanā krusta Preiļu atskurbtuvē