2021-07-30

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Par cilvēku tiesību standartiem neatbilstošiem apstākļiem Latvijas Sarkanā krusta Preiļu atskurbtuvē