10.08.2010.

Atzinums

Par iespējamu Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pārkāpumu, tiesām lemjot par zemes īpašnieku tiesībām vērsties tiesā ar prasībām par zemes nomas līguma noslēgšanu, ja uz personas zemes atrodas citai personai piederoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.