Viedoklis Satversmes tiesai

Par jautājumiem, kuriem pēc tiesībsarga viedokļa varētu būt nozīme lietā Nr.2012-04-03 “Par Ministru kabineta 2010.gada 30 marta noteikumu Nr.311 6. un 7. punkta atbilstību likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 96.panta otrajai daļai un LR Satversmes 107.pantam”.

Publicēts: