15.06.2012.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2012-04-03

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2012-04-03 par Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību" 6. un 7. punkta atbilstību likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 96.panta otrajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 107.pantam