Viedoklis Satversmes tiesai

Par jautājumiem, kuriem pēc tiesībsarga viedokļa varētu būt nozīme lietā Nr.2012-06-01 “Par Civilprocesa likuma 128.panta otrās daļas 3., 5 un 7. punkta atbilstību LR Satversmes 90. un 92. pantam”.

Publicēts:

Pielikumi

  • Group