04.03.2015.

Atzinums

Par labas pārvaldības principa pārkāpumu Veselības inspekcijas rīcībā.

Pielikumi