2015-03-04

Atzinums

Par labas pārvaldības principa pārkāpumu Veselības inspekcijas rīcībā.

Pielikumi