2015-09-15

Atzinums

Par pašvaldības un tās kapitālsabiedrības nolaidīgu rīcību dzīvojamo māju Rīgā, Buru ielā 9 apsaimniekošanā.