01.02.2008.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par saglabājamo datu nodošanu tiesībsargājošajām iestādēm (2007. gada septembris)