2008-02-01

Viedoklis Satversmes tiesai

Par saglabājamo datu nodošanu tiesībsargājošajām iestādēm (2007. gada septembris)