2021-11-12

Viedoklis

Par sieviešu – zinātnieču tiesību ievērošanu projektos, kas saistīti ar ES fondu finansējumu