Viedoklis

Par sieviešu – zinātnieču tiesību ievērošanu projektos, kas saistīti ar ES fondu finansējumu

Publicēts: