17.07.2014.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli lietā Nr.2014-09-01 “Par Civilprocesa likuma 495.panta pirmās daļas atbilstību LR Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”.