30.03.2015.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli lietā Nr.2014-35-03 “Par Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteiku Nr.221 “Noteikumi par elektronenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 54.prim punkta atbilstību LR Satversmes 1. un 105.pantam un Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta otrajai daļai”.