Viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli lietā Nr.2014-36-01 “Par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8.panta pirmās daļas atbilstību LR Satversmes 105.pantam”.

Publicēts:

Pielikumi

  • Group