10.04.2015.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli lietā Nr.2015-01-01 “Par Latvijas valsts karoga likuma 7.panta pirmās un otrās daļas un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 panta atbilstību LR Satversmes 100.pantam”.