25.06.2015.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli lietā Nr.2015-07-03 “Par Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumu Nr.341 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus, un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 3.punkta atbilstību LR Satversmes 1. un 105. pantam”, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA “Jelgavas autobusu parks” un AS “Nordeka” konstitucionālo sūdzību.