07.09.2015.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli lietā Nr.2015-13-03 “Par Rīgas domes 2013.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.211 “Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā” 24.punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam”.