27.04.2023.

Viedoklis

Par vidējās izglītības pieejamību Rīgā

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Rīgas domei par vidējās izglītības pieejamību un prasībām uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs 2023./2024. mācību gadā, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbilde, Izglītības un zinātnes ministrijas viedoklis un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informācijas pieprasījums Rīgas domei.

Tiesībsargs līdz 2023. gada 2. augustam ir aicinājis Rīgas domi un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu nekavējoties pilnveidot Noteikumus un novērst bērnu tiesību uz izglītību aizskārumu, atceļot vienotos kritērijus izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības iestādēs un nodrošinot, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā izglītojamiem, kuri ir ieguvuši pamatizglītību, ir iespējams iegūt bezmaksas vispārējo vidējo izglītību klātienes izglītības ieguves formā.