23.10.2018.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokļa sniegšanu lietā nr. 2018-10-0103 “Par Krimināllikuma 237.prim 1 panta otrās daļas, redakcijā, kas bija spēkā no 2013.gada 01.aprīļa līdz 2015.gada 01.decembrim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90.pantam un 92.panta otrajam teikumam Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumu Nr.645 “Noteikumi par Nacionālo stratēģiskās nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu” pielikuma 10A905 sadaļas “e” apakšpunkta redakcijā, kas bija spēkā no 2009.gada 28.novembra līdz 2014.gada 23.janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta otrajam teikumam.”