02.10.2012.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2012-10-01 “Par Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 17.panta vārdu “bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no iestādes prettiesiskā administratīvā akta spēkā stāšanās vai prettiesiskas faktiskās rīcības veikšanas dienas” atbilstību LR Satversmes 92.pantam”.