Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr. 2012-12-01 “Par likuma “Par valsts pensijām”pārejas noteikumu 41.punkta vārdu “līdz 2011.gada 31.decembrim” atbilstību LR Satversmes 91. un 109.pantam”.

Publicēts:

Pielikumi

  • Group