17.12.2012.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2012-13-01 “Par Civilprocesa likuma 483.panta daļā par Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja tiesībām iesniegt protestu atbilstību LR Satversmes 92.pantam”.