2012-12-07

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2012-16-01 “Par likuma “Par tiesu varu” 86.panta trešās daļas atbilstību LR Satversmes 102.pantam”.