08.04.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2012-22-0103 “Par Civilprocesa likuma 567.panta trešās daļas, ciktāl tā neparedz zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzības segšanu no valsts budžeta gadījumos, kad piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas, atbilstību LR Satversmes 107.pantam un Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.670 “Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību” 8., 9., 10., 11. un 12.punkta atbilstību LR Satversmes 64. un 105.pantam”.