26.03.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2012-23-01 “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam”