06.06.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2013-01-01 “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likuma 3.panta 3.punkta atbilstību LR Satversmes 91. un 109.pantam”.