2013-04-15

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2013-02-01 “Par Civilprocesa likuma 464.1 panta otrās daļas 2.punkta atbilstību LR Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”.