12.06.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr. 2013-04-01 “Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punkta atbilstību LR Satversmes 91.un 92.pantam”