29.07.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2013-06-01 “Par likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23.panta piektās daļas 2.punkta un 321.panta pirmās daļas atbilstību LR Satversmes 1.pantam”.