26.08.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2013-08-01 “Par Civilprocesa likuma 483. un 484.panta atbilstību LR Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”.