2013-10-15

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2013-11-01 “Par Kriminālprocesa likuma 246.panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”.