11.08.2014.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2014-11-0103 “Par Dabas resursu nodokļa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkta “f” apakšpunkta, 19.panta un MK 2014.gada 14.janvāra noteikumu Nr.27 atbilstību LR Satversmes 105.pantam”