05.09.2014.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2014-12-01 “Par Subsidētās elektronenerģijas nodokļa likuma 3.panta 1.punkta, 4.panta 1.punkta un 5.panta atbilstību LR Satversmes 1. un 105.pantam”.