11.01.2016.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2015-21-01 “Par likuma “Par valsts pensijām” 12.panta pirmās daļas, ciktāl tā paredz pensijas kapitāla aktualizācijai izmantot indeksu, kas mazāks par “1”, un pārejas noteikumu 65.2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam, 105. un 109.pantam”.