23.05.2016.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2016-03-01 “Par likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 42.¹ punkta atbilsītu LR Satversmes 1., 91., 105. un 109.pantam”.