05.09.2016.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2016-07-01 “Par Kriminālprocesa likuma 356.panta otrās daļas un 360.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, 91.panta pirmajam teikumam, 92. un 105.pantam”