23.04.2019.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2019-01-01 “Par Civillikuma 163.panta ceturtās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110.pantam”