29.07.2023.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-12-01

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-12-01 par likuma ,,Par valsts pensijām” 3. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam (par normu, kas liedz tiesības uz vecuma pensiju personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta pensijas pieprasīšanas brīdī nav Latvijā)