04.06.2015.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietās Nr.2015-03-01, Nr.2015-04-01, 2015-08-01 un Nr.2015-09-01 “Par 2014.gada 25.septembra likuma “Grozījumi Maksātnespējas likumā” 2.panta un 2014.gada 30.oktobra likuma “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” atbilstību LR Satversmes 1.pantam un 106.panta pirmajam teikumam”.