10.09.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli Satversmes tiesas lietā Nr.2021-22-01 “Par Civilprocesa likuma444.panta trešãs daļas otrã teikuma (redakcijā, kas bija spēkā no 2018.gada 1.marta līdz 2021.gada19.aprīlim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”