Pētījums

Pārskats par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas monitoringu (2010. – 2016.)