2017.gads

Pētījums

2017.gada pārskats par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas monitoringu (2010. – 2016.gads)