17.12.2015.

Latvijas tiesību akts

Patvēruma likums