Latvijas tiesību akts

Patvēruma likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=194029