Atzinums

Pēc vairāku darba ņēmēju sūdzībām par neefektīviem darba ņēmēju tiesību un interešu aizsardzības mehānismiem tiesībsargs pēc savas iniciatīvas ierosināja pārbaudes lietu un sagatavoja atzinumu par darba ņēmēju tiesību aizsardzības mehānismiem un to efektivitāti.

Publicēts: