05.01.2017.

Pētījums

2017. gads. Personu ar īpašām vajadzībām tiesības Notariāta likuma tvērumā

Tiesībsarga 2017. gada pētījums "Personu ar īpašām vajadzībām tiesības Notariāta likuma tvērumā"