05.01.2012.

Pētījums

Personvārdu rakstība un cilvēktiesības

Lai noskaidrotu, vai Latvijas šībrīža tiesiskais regulējums un prakse atbilst cilvēktiesību principiem, pētījumā analizēts personvārdu rakstības un atveides tiesiskais regulējums Latvijā un citās valstīs, Tiesībsarga biroja un administratīvo tiesu prakse, kā arī attiecīgo Eiropas un starptautisko institūciju prakse.