Pētījums

2020.gada pētījums “Diskriminācijas izplatība nodarbinātības vidē Latvijā”