Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

Pjehovičs pret Poliju (Piechowicz v. Poland)