01.11.1965.

ANO dokuments

Rekomendācija par piekrišanu laulībām, minimālo laulību vecumu un laulību reģistrāciju (pieņemta 1965. gada 1. novembrī)